Albert Iglésias col.labora a l’exposició “ UNIVERS MARCA BARCELONA “